Nädala tegemised 2019/2020 õppeaastal

NOVEMBER

1.november     Hingedepäeva küünalde süütamine Kolga-Jaani kalmistul kohalike suurmeeste ja - naiste kalmudel 

5.november     Õpetajate infotund

                        Alustab Kolga-Jaani Tuletõrje Seltsi noorte päästering

7.november     Isadepäeva pereüritus võimlas kell 17.00

                        Teemapäev Viljandis koolide HEVKO-dele, tugispetsialistidele ja matemaatikaõpetajatele

8.november      Vallavalitsuse esindajate kohtumine õpilasesindusega kell 13.00 seoses lasteaia ja põhikooli ühendamisega 

                        Koolituse "Interaktiivne tahvel õppetöös" I moodul

11.–15. november  kooli sünnipäeva nädal

Kolga-Jaani Kool  333

11.november    Võistlusmäng Kuldvillak kell 9.00

                         5.-9.klass Pärnu Tervise Paradiisis

12.november    1.-4.klass Tartus AHHAA keskuses

                         Õpetajate infotund

                         Vallavalitsuse esindajate kohtumine kooli ja lasteaia personaliga kell 18.00 seoses lasteaia ja kooli ühendamisega kooli võimla rõdusaalis

13.november    Paides 3x3 korvpall 8.-9.klass

                         Lasteaias teatrietendus 1.-4.klass

                         Vallavalitsuse esindajate kohtumine kooli ja lasteaia hoolekogude  liikmetega kell 17.30 seoses lasteaia ja kooli ühendamisega

14.november    Õpilaste kõnepäev "Meie kool täna". Klasside ettekanded

15.november    Pidulik aktus kell 8.00 võimla rõdusaalis

18.november    Viljandi Vallavalitsuse esindajate kohtumine kogukonnaga kell 18.00 seoses kooli ja lasteaia ühendamisega kooli võimla rõdusaalis

19.november    Õpetajate infotund

20.november    SKA infopäev lähisuhtevägivalla teemal Viljandi maakonna sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele     

25.november    Koolituse "Interaktiivne tahvel õppetöös" II moodul

26.november    Õpetajate infotund    

 

OKTOOBER

 

1.oktoober       4.klassi loodusõpetuse vabariiklik tasemetöö

                         Õpilased esinevad sotsiaalmajas eakate päeval

3.oktoober        6.klasside õpioskuste olümpiaad Heimtali Põhikoolis

4.oktoober        Õpetajate päeva aktus kell 8.00, rahvalikke pille tutvustav kontsert kell 11.00

7.oktoober        8.-9.klass Ugala teatris vaatamas etendust "Libahunt"

9.oktoober        Kärjäärinõustamine 7.-9.klassi õpilastele

10.oktoober      Majandusteemaline e-viktoriin 8.-9.klassi õpilastele

                         Leivapäev

                         Õpilasesinduse liikmed Karksi-Nuia Gümnaasiumis koolitusel

17.oktoober      HEV koordinaator ja tugispetsialistid Jaagu Lasteaed- Põhikoolis kokkusaamisel

18.oktoober      Koristuspäev

21.-27.oktoober  VAHEAEG

21.oktoober       Kohtumine hoolekogu liikmetega

22.oktoober       Mobiilne seiklusring Skypargis (5.-9.klass)

25.oktoober       Viljandimaa hariduskonverents

28.oktoober       Teatrietendus "Sipsik" Põltsamaal

29.oktoober       Poiste korvpall Abja Gümnaasiumis

SEPTEMBER  

1.september      Tarkusepäev. 1.septembri pidulik aktus kell 9.00

3.september      Õpetajate infotund

                          Direktorite infopäev Saarepeedi Põhikoolis

5.september      3.-4.klass ujumiskursusel

9.september      Õpetajate koolitus "Õpetaja loob ja jagab"

10.september    Õpetajate infotund

12.september    Hoolekogu koosolek kell 18.00

13.september    Võrtsjärve Angerjafestivali töötoad 8.-9.klassi õpilastele

17.september    Spordipäev kell 10.00

                           Õpetajate infotund

                           Inglise keele ainesektsiooni koosolek Viljandis

                           Ugala kohtumispäev ja etendus õpetajatele

22.september     Õpilased osalevad Tartu Ülikooli spordihoones korvpalli lauakohtunike ja statistikute koolitusel

24.september      Õpetajate infokoosolek

26.september       Lapsevanemate üldkoosolek kell 18.00 kooli sööklas

23.-27.september Spordinädala raames toimuvad vahetundides spordisaalis  erinevad võistlused,                                   

                             võimalus osaleda spordinädala pildikonkursil.

29.september      Algab pühapäevakool koguduse pastoraadis


KONTAKTID

Direktori e-post: thea@k-jaani.vil.ee

direktor: +372 591 99 903
sekretär: +372 432 81 02
õpetajate tuba: +372 435 84 10

Viljandi mnt 1a
Kolga-Jaani 70 301
Viljandi maakond

Kõk õigused kaitstud © 2018.

TOP