Töötajate kontaktid 2019/2020. õppeaastal

Thea Pärnamets

direktor

e-post: thea@k-jaani.vil.ee
tel: 5919 9903

Piret Parm

sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, geograafia, informaatika, 7.kl klassijuhataja, sekretär

e-post:piret@k-jaani.vil.ee
tel: 43 28 102

Eha Fedorov

huvijuht, ajalugu (5.-6 kl.), loodusõpetus (1.kl.)

e-post: ehafedorov@k-jaani.vil.ee

Maris Kaur

eripedagoog, funktsionaalne lugemine, 9.klassi ja eriped klassi klassijuhataja

e-post: maris@k-jaani.vil.ee

Inga Laansalu

kunstiõpetus, tööõpetus, bioloogia

e-post: inga@k-jaani.vil.ee

Õie Rauks

inimeseõp, ühiskonnaõp, loodusõp, keemia

e-post: rauks@k-jaani.vil.ee

Helen Hulkko

muusikaõpetus, pilliõpetus, koorijuht

e-post:helen@k-jaani.vil.ee

Marje Tatar

algõpetus, õpioskus, 1. ja 2.klassi klassijuhataja

e-post: marjet@k-jaani.vil.ee

Astra Tints

eesti keel ja kirjandus

e-post: astra.tints@k-jaani.vil.ee

Jevgenia Kampus

vene keel

e-post: jevgenia@k-jaani.vil.ee

Relika Vaks

inglise keel, 8.klassi klassijuhataja

e-post:relika@k-jaani.vil.ee

Reet Meerits

loodusõp, füüsika, informaatika

e-post: reet.meerits@k-jaani.vil.ee

Aleksander Tamm

ajalugu (7.-9.klass), ühiskonnaõp (9.kl)

e-post: aleksander@k-jaani.vil.ee

Sigrid Häkkinen Tank

kodundus ja käsitöö, ringijuht

e-post: sigrid@k-jaani.vil.ee

Inge Volmer

algõpetus, õpioskus, 3. ja 4.kl klassijuhataja

e-post:inge@k-jaani.vil.ee

Teet Meerits

kehaline kasvatus, ringijuht, 5.-6. klassi klassijuhataja

e-post: teet@k-jaani.vil.ee

Toomas Kaarjärv

tehnoloogiaõpetus, ringijuht

e-post: toomas.kaarjarv@k-jaani.vil.ee

Jaan Hansen

matemaatika

e-post: jaan@k-jaani.vil.ee

Ille Puustusmaa

logopeed

e-post: ille.puustusmaa@k-jaani.vil.ee

Kaja Arro

2.klassi üks-ühele õppe õpilase õpetaja

e-post: kaja.arro@k-jaani.vil.ee

Toomas Tikk

IT spetsialist, ringijuht

e-post: toomas.tikk@k-jaani.vil.ee

Viive Rätsepso

õpetaja abi

e-post: viive.ratsepso@k-jaani.vil.ee

Anneli Suigusaar

perenaine

Maie Pullisaar

perenaine

Ene Sarapuu

kokk, ringijuht

Olga Luik

kokaabi

Sirje Tellisaar

majahoidja

Anna Mölter

spordihoone administraator

Ülle Kärt-Rebane

spordihoone perenaine

KONTAKTID

Direktori e-post: thea@k-jaani.vil.ee

direktor: +372 591 99 903
sekretär: +372 432 81 02
õpetajate tuba: +372 435 84 10

Viljandi mnt 1a
Kolga-Jaani 70 301
Viljandi maakond

Kõk õigused kaitstud © 2018.

TOP